Współpraca z Fundacją “Przystanek Rodzina”

Z radością informujemy, że Fundacja Art of Living Polska od 2017 r. współpracuje z Dolnośląską Fundacją na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” z Wrocławia, która jako organizacja pożytku publicznego aktywnie wspiera rodziny działające w systemie pieczy zastępczej (w różnych formach działalności) oraz ich podopiecznych.

1% podatku

Dzięki współpracy z Fundacją “Przystanek Rodzina” możesz przeznaczyć swój 1% podatku na program
Podaruj Wakacje Dzieciom i ufundować dzieciom będącym pod opieką Fundacji kolonie
z programami ART Excel i YES! w Tarasce.

Aby, przekazać 1% podatku wystarczy, że:

1. w odpowiedniej rubryce w deklaracji PIT
wpiszesz numer KRS: 0000495960

2. WAŻNE! w rubryce poniżej wpisz
cel szczegółowy: podaruj wakacje dzieciom


Skorzystaj z naszego programu e-pity online