Kolonie z Art Excel i Yes!

Kolonie z autorskimi programami Art Excel i YES! kształtują w młodych ludziach bezcenne umiejętności, takie jak:

 • naturalna pewność siebie,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • odwaga w realizowaniu swoich celów,
 • odporność na stres.

 • Uczestnicy kolonii realizują elementy programów poprzez zabawę i inspirujące ćwiczenia, ucząc się nowych umiejętności w przyjaznej i pełnej wsparcia atmosferze.

  Kolonie Art Excel dla dzieci w wieku 8-13 lat

  Stworzone zostały jako wszechstronny trening doskonałości, który wydobywa z dzieci najwyższy potencjał oraz kształtuje wrażliwość na ludzkie wartości. Kolonie wyróżnia realizowany w czasie zajęć program Art Excel* opracowany przez Fundacje Art of Living.

  Dzieci pobierają bezcenne lekcje współdziałania w grupie, lepszego wyrażania siebie, swobody oraz naturalności w relacjach z rówieśnikami. Ćwiczenia takie jak “codziennie znajdź nowego przyjaciela” lub “spontaniczne robienie dobrych uczynków” pomagają im stać się bardziej świadomymi potrzeb innych ludzi i zachęcają do pielęgnowania pozytywnych wartości w życiu codziennym.

  Program Art Excel obejmuje:

  • poznanie złotych kluczy do sukcesu,
  • ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne redukujące stres,
  • techniki poprawiające koncentrację, a tym samym podnoszące efektywność nauki,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • naukę rozwiązywania konfliktów oraz harmonijnej pracy w grupie,
  • gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
  • naukę utrzymania porządku w pokojach,
  • przygotowanie programu artystycznego na zakończenie kolonii.

  Obóz YES! dla młodzieży w wieku 14-18 lat

  To dynamiczny i wypełniony zabawą program, który uświadamia nastolatkom, że im więcej biorą odpowiedzialności za własne życie, tym więcej siły otrzymują. W czasie zajęć realizowany jest program YES!* stworzony przez Fundację Art of Living.

  Program YES! aktywizuje rozwój nastolatków na wielu poziomach między innymi fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Uczy życiowej zaradności i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami dorosłego życia.

  Program Yes obejmuje:

  • ćwiczenia oddechowe uwalniające stres i napięcie,
  • techniki poprawiające pamięć i koncentrację, a tym samym podnoszące efektywność nauki,
  • dynamiczne ćwiczenia fizyczne i jogę,
  • procesy grupowe uczące strategii działania i rozwiązywania problemów,
  • kształtowanie umiejętności liderskich,
  • warsztaty uczące radzenia sobie z krytyką i presją rówieśników, a także zwiększające pewność siebie i naturalność.