CRM – marketing społecznie zaangażowany

CRM (cause related marketing), czyli marketing społecznie zaangażowany polega na współpracy firm i organizacji pozarządowych, która przynosi obopólne korzyści.


Firma wspierając program Podaruj Wakacje Dzieciom inwestuje w kapitał ludzki, dzięki czemu może odnieść wiele korzyści m.in. wzmocnić swój wizerunek okazując świadomość społeczną, co z kolei daje możliwość zwiększenia sprzedaży. Jednocześnie realizacja celów społecznych może wpłynąć na wzrost motywacji pracowników do wykonywania swoich zadań, a także wzrost zaufania i lojalności konsumentów wobec marki.

Dzięki takiej współpracy Fundacja otrzymuje środki na efektywną realizację programu Podaruj Wakacje Dzieciom.

Jedna z możliwych form CRM polega na przeznaczaniu określonego procentu ze sprzedaży produktu na rzecz pomocy dzieciom w ramach projektu Podaruj Wakacje Dzieciom.

Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy. Niezmiernie ważne jest dla nas poznanie potrzeb firmy, tak by wspólnie stworzyć najlepszą koncepcję współpracy.